1986

_____________________________________________________________________________________________________________

Pojištění.m ČSLO.č MON.m Mio.m Spořitelna.m-črv

Měsíčník.črv Svazarm.črv Zbierajte.m

Tukový Hvězdárna ZVT.poškozený ÚPF Dřevona