1987

_____________________________________________________________________________________________________________

Meopta ZVL Interservis Pletařský

1.letadlo 2.letadlo Autopříslušenství Vítkovice

Mio Brněnská