2010

_____________________________________________________________________________________________________________________

Liška: Dolníková - Trs Liška Váňová

Listopad 2008 Červen 2009 Květen 2009 Leden 2009

Únor 2009 Narcis Kladno Hortiklub