2017

Centralis Podkletí Myslivost Dagla

1.Kočka 2.Kočka Dukase Náchod

1.Sběr.JF 2.Sběr.JF Jarmark Diochi Argus

Sběr.FK Petrův Kooperativa Sběr.ZB