HUTNICTVÍ

____________________________________________________________________________________________________________

1968 1969 1969 1971 1972 1973 1973

1968 1969 1970 1970

1973 1975 1975 1976 1978 1978 1978

1973 1975 1977

1977 1977 1978

1979 1981 1985 1988

1979 1980 1980 1983 1983

1984 1985 1985 1986 1986 1987

1988 1988 1988 1989 1989